Galerie Foto Carte de oaspeți

Știri

ANUNT MEDIU

Comuna Cuza Voda anunta publicul interesat asupra deciziei de revizuire a deciziei etapei de incadrare pentru proiectul "Refacere 360 ml drumuri de piatra: str Ferdinand I - 60mL, str Unirii Principatelor - 100ml, str Vasile Alecsandri-200ml+Reabilitare 240 ml covor asfaltic pe str Vasile Alecsandri" amplasat in comuna Cuza Voda, judetul Galati

Proiectul deciziei de revizuire a deciziei etapei de incadrare si motivele care  o fundamenteaza por fi consultate la sediul APM Galati, str Regiment 11 Siret, nr 2, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anmp.ro-regementari -acordul de mediu-proiect de mediu - proiect decizie etapa de incadrare.

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul decizie de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt pana la data de 29.05.2018

Știri
17-05-2018