Galerie Foto Carte de oaspeți

Istoricul localităţii

Localitatea Cuza Vodă a fost înfiinţată pe moşia statului, prin împroprietărirea însurăţeilor care nu beneficiau de pământ pentru construirea unei gospodării. Această împroprietărire s-a realizat ca urmare a continuării punerii în aplicare a unor prevederi legale începute încă din anul 1864, din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

 

Actul de înfiinţare, datat 20 februarie 1885, este semnat de Ministrul Agriculturii, Comerţului, Industriei şi Domeniilor.
Noua localitate a căpătat, simultan cu înfăţişarea şi statutul de comună, aşa precum reiese din actul de înfiinţare, act în care apare sub numele de „Comuna Noua Cuza Vodă". La înfiinţare, avea ca vecini:

  • la nord-moşia Pechea şi pe proprietarul S. Cuibaru, precum şi targ la Pechea;
  • la sud - pământul locuitorilor din comuna Slobozia Conachi şi a proprietarului Ruspoli;
  • la vest - moşia „Cioara" a domnului G. Boiu şi a locuitorilor din Slobozia Conachi iar;
  • la est - pământuri ale statului, aparţinând de Slobozia Conachi.

 

Nu s-a putut stabili pe ce perioadă de la înfiinţarea sa şi-a păstrat statutul de comună însă, din documentele existente în arhiva Primăriei comunei Slobozia Conachi (actele de stare civilă) rezultă cu certitudine ca în perioada 1905 - 1930 a avut statutul de sat component al comunei Slobozia Conachi iar începând cu anul 1931 şi-a redobândit statutul de comună sub denumirea de „comuna Cuza Vodă", statut pe care l-a păstrat până în anul 1950, inclusiv, când este din nou arondată ca sat component la comuna Slobozia Conachi.

 

Prin urmare satul Cuza Vodă a avut statut de comună în perioada 1885 - 1905 iar din anul 1906 şi până în anul 1930 a avut statut de sat component al comunei Slobozia Conachi, iar începând cu anul 1931 şi-a redobândit statutul de comună sub denumirea de comuna „Cuza Vodă" statut pe care l-a avut până în anul 1950, inclusiv, când este din nou arondată ca sat component la comuna Slobozia Conachi.
Ideea reînfiinţării comunei Cuza Vodă, a reapărut prin anii 1991 - 1992, la iniţiativa unui grup restrâns de intelectuali ai satului, locuitori ce doresc să reediteze istoria, să contribuie la îmbunătăţirea vieţii economice, sociale şi culturale a comunei.

 

În anul 2002, grupul de iniţiativă se reactivează brusc şi adună semnături de la un număr mare de săteni, pe care le ataşează la memoriul justificativ adresat puterii în teritoriu - Prefectura Galaţi.
Răspunsul a fost pozitiv, autorităţile centrale aprobă să se organizeze referendum pe tema propusă în memoriul justificativ. Consiliul local al comunei Slobozia Conachi a aprobat organizarea referendumului privind reînfiinţarea comunei Cuza Vodă, prin Hotărârea nr. 36/2003.
Organizat în 2003, referendumul a dat verdictul: Cetăţenii din satul Cuza Vodă vor să trăiască în comuna Cuza Vodă.

 

După un an şi jumătate, în Monitorul Oficial din martie 2005, a apărut, în sfârşit, Legea care consfinţeşte înfiinţarea comunei Cuza Vodă, judeţul Galaţi, prin reorganizarea comunei Slobozia.
Localitatea Cuza Vodă a dobândit statutul de comună, în conformitate cu prevederile Legii 67/23 martie 2005 privind înfiinţarea unor comune.
În data de 25 martie 2005, localitatea şi-a schimbat statutul, devenind din nou comună.

Înapoi