Galerie Foto Carte de oaspeți

Infrastructura

Echipare edilitară:

 • Alimentarea cu apă în localitatea Cuza Vodă se realizează în mare parte din fântâni individuale, săpate la adâncimi reduse, care exploatează stratul de apă freatică. Localitatea dispuse totuşi de un sistem incipient de alimentare cu apă care capteză izvoarele de pe coasta estică şi distribuie apa potabilă pentru unele din gospodăriile populaţiei. Şcoala generală din localitate şi majoritatea agenţilor economici dispun de sisteme proprii de alimentare cu apă, bazate pe exploatarea apei subterane de mare adâncime;
 • Canalizarea apelor uzate menajere se realizează, în marea majoritate, folosindu-se soluţia hasnalelor de tip rural. Nu există în localitate reţea de canalizare nici sub formă incipientă;
 • În vederea realizării cu fonduri europene a unui sistem de alimentare cu apă şi canalizare modern ca în zonele urbane a fost constituită Asociaţia "Serviciul Regional Apa Galaţi" la iniţiativa Consiliului Judeţului Galaţi şi a Municipiului Galaţi, unde comuna Cuza Vodă este membru în asociaţie alături de alte comune din judeţ. 
 • Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul Energetic Naţional prin intermediul staţiei electrice SCHELA 110/20 Kv şi a liniilor electrice de medie tensiune SCHELA-LIEŞTI-PECHEA. Toate gospodăriile şi toţi agenţii economici sunt alimentaţi cu energie electrică prin intermediul posturilor de transformare de 20/0,4 situate pe raza localităţii şi din reţeaua electrică aeriană de joasă tensiune;
 • Alimentarea cu căldură a locuinţelor şi a clădirilor de utilitate publică se face prin utilizarea sobelor cu combustibil solid (lemne şi cărbuni);
 • Prepararea hranei se face utilizând în principal butelii de aragaz şi într-o măsură mai mică, lemne şi resturi vegetale (coceni de porumb);
 • Reţeaua de străzi este formată din strada principală, adică drumul judeţean 251, care este modernizat (asfaltat) şi din reţeaua de străzi interioare care au îmbrăcăminte din lidonit, unele din ele având şi asfalt. Strada principală în lungime de 3,5 km este prevăzută cu trotuar pe ambele părţi. Comuna mai beneficiază de un număr de 8 parcări moderne, unele dintre ele fiind amenajate în faţa sediilor social culturale din localitate.
 • În anul 2010, la iniţiativa Primarului comunei, prin Hotărârea Consiliului local, străzile comunei au fost personalizate cu nume de domnitori, poeţi şi scriitori români.

 

 În privinţa dotărilor social-culturale, localitatea Cuza Vodă dispune de:

 • un sediu modern de primărie.
 • şcoala Gimnazială „Elena Doamna" cu 8 săli de clasă, 3 laboratoare, bibliotecă şi o sală polivalentă în care sunt cuprinşi circa 350 de copii;
 • grădiniţa de copii cu circa 80 de preşcolari;
 • dispensar uman (clădire P+1), recent renovat, care dispune de medicină de familie, medicină şi radiologie dentară, precum şi de centru de recoltări analize;
 • cămin cultural cu sală de spectacole de circa 200 locuri;
 • biserică şi 2 troiţe; 
 • două monumente istorice;

 

Majoritatea sediilor social culturale din localitate ( sediul Primăriei, sediul Şcolii gimnaziale, Dispensarul Uman) sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, antiefracţie şi detectoare de fum.
Sedii sociale aflate în faza de construcţie:

 • grădiniţă cu 4 grupe;
 • bază sportivă multifuncţională tip II;
Înapoi