Galerie Foto Carte de oaspeți

Potenţialul economic

Agricultura constituie activitatea de bază în economia acestei localităţi. Fondul funciar agricol, în suprafaţă de 2234 hectare, amenajat în proporţie de peste 90 % pentru irigat, poate asigura comunei un potenţial agricol important.


În condiţiile pedoclimatice caracteristice zonei, producţiile medii realizate pe teritoriul localităţii Cuza Vodă, cât şi efectivele de animale existente în gospodăriile populaţiei, s-au înscris, mai în fiecare an la un nivel superior faţă de cele obţinute la nivelul altor comune vecine.


Principalele culturi agricole realizate până în prezent sunt cele de porumb, floarea soarelui, legume, grâu, plante tehnice, cum este rapiţa iar în domeniul creşterii animalelor predomină speciile bovine, ovine, păsări şi familii de albine.


Localitatea dispune de un sector zootehnic rămas ca urmare a lichidării fostului CAP Cuza Vodă şi care este format din 13 grajduri pentru creşterea şi îngrăşarea taurinelor, un adăpost pentru creşterea puilor de carne şi o hală pentru găini ouătoare. Valorificarea acestor construcţii zootehnice în scopul producţiei agricole a fost considerată o importantă sursă pentru creşterea potenţialului economic al acestei localităţi. Astfel în anul 2009 Consiliul local al comunei a hotărât vânzarea prin licitaţie publică a Complexului zootehnic "Arghiri".


Localitatea Cuza Vodă se află la o distanţă de circa 28 km de reşedinţa judeţului Galaţi şi la o distanţă de circa 14 km de cea mai apropiată staţie de cale ferată (Independenţa), circulaţia de la şi spre aceste puncte realizându-se pe drumul judeţean 251 şi respectiv drumul judeţean 255, ambele modernizate cu fonduri europene .


În localitatea Cuza Vodă îşi desfăşoară activitatea un număr de 30 întreprinzători particulari, în domeniul comerţului precum şi în acel al prestărilor de servicii (reparaţii auto, lucrări de construcţii şi reparaţii etc.).


Solul şi clima au înlesnit dezvoltarea cu precădere a agriculturii, ca ocupaţie de bază a localnicilor.
S-a practicat cultivarea (cultura) păioaselor şi porumbului, recoltatul şi treieratul păioaselor făcându-se după o tehnică foarte înapoiată.

 

Cu timpul tehnica a evoluat şi astăzi câmpul se lucrează cu maşini moderne de mare randament şi pe termene scurte.Astăzi, mulţi locuitori ai comunei Cuza Vodă au diverse preocupări şi cu totul alte posibilităţi de existenţă, comparativ cu anii în care localitatea Cuza Vodă a mai funcţionat ca şi comună.

Suprafaţa totală a comunei Cuza Vodă, judeţul Galaţi este 2556,08 ha.

 

Societăţi agricole (arabil)                                                                                                               Tabelul 3.4.1

Societatea            Suprafaţa - ha     
 2007 2008  2009  2010  2011 
 SC LUCONI SRL  - 7,76  19,74     
 SC AGROMEC SA  126 126  126     
 SC AGROCOV SRL  332 334  357     
 SC CEREAL PROD SA  334 368  412     
 AF ENE DUMITRU  - 11  122     
 SC IVAS AGRO SRL  - 11,53     
 AF BOGHEAN VASILE  - 8,20  80     
 AF TANASE ION  - 13,80     
 TOTAL  792 858  1125     

 

Societăţi agricole fără personalitate juridică                                                                              Tabelul 3.4.2

COMAN TRAIAN 138,15 ha 
SIMA ŞTEFAN  73,80 ha
SIMA VASILE  60,76 ha
OPREA TUDORIŢA  136,08 ha
OPREA DUMITRACHE  60,98 ha
OPREA NECULAI  9,87 ha
IONESCU ALECU  40,94 ha
CRĂCIUN ENE   21,60 ha
TOADER ILIE  14,55 ha
DRĂGAN NIŢĂ   47,45 ha
RADU VASILE  24,92 ha
SIMA CONSTANTIN  49,31 ha
 TOTAL  674, 46 ha

 

Treptat, locuinţele au evoluat şi în localitatea Cuza Vodă, ajungându-se astăzi la casă cu 5 camere plus dependinţe iar materialele de construcţii au rămas în mare parte cele tradiţionale, numai acoperişurile fiind construite din materiale mai noi, care au apărut în ultima perioadă.

 

Suprafaţa pe culturi - 2011                                                                                           Tabelul 3.4.3.

Societatea/Suprafaţa                            Cultura (ha)           
 Grâu  Porumb Floarea soarelui  Sfeclă   Legume Pomi 
 SC LUCONI SRL - 19,74 ha      19,74      
 SC AGROMEC SA - 126 ha      61,86   + 65,00 orz  
 SC AGROCOV SRL - 354 ha       250 ha rapiţă + 68 ha coriandru
 SC CEREAL PROD SA - 412 ha  179      + 233 ha rapiţă
 AF ENE DUMITRU - 122 ha    17     + 105 ha orzoaică
 SC IVAS AGRO SRL - 11,53 ha        11,53 - rapiţă
 AF BOGHEAN VASILE - 80 ha  22    7    + 16 ha orzoaică + 25 ha rapiţă
 AF TANASE ION - 13,80 ha    2     + 6 ha orzoaică + 4,63 ha ovăz

 

Înapoi