Galerie Foto Carte de oaspeți

Cadrul natural

Este străbătută de la nord la sud de drumul judeţean 251 care de fapt constituie strada principală iar străzile interioare (drumurile comunale) sunt largi, perfect paralele între ele şi perpendiculare pe strada principală, prevăzute cu acostamente, şanţuri de scurgere a apelor pluviale şi spaţii pentru circulaţia pietonală. Între aceste artere de circulaţie sunt loturile oamenilor pe care s-au construit locuinţe.

 

Aceste loturi au fost iniţial uniforme ca mărime şi dimensiuni, cu lungimea de 120 m şi lăţimea de 60 m iar în timp acestea s-au fărâmiţat, ajungându-se ca în prezent, majoritatea să fie cu dimensinile de 20/60 m sau 30/60 m.
În partea vestică „zonele construite ajung până aproape de dealurile pârâului Suhurlui.


Vatra localităţii Cuza Vodă cuprinde trei zone caracteristice şi anume:

  • zona de luncă situată în partea de vest şi sud-vest a localităţii, are lăţimi de 50 - 250 m;
  • zona de trecere de la luncă la câmpia înaltă, are cote cuprinse între +25 şi +35 şi lăţimi de 100 - 400 m;
  • câmpia înaltă se dezvoltă în partea de est a localităţii, având cote de +35 ... +70 şi pante de 12 %.
Înapoi