Galerie Foto Carte de oaspeți

ASISTENTA SOCIALA

AJUTOR SOCIAL

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI:

* CERERE TIP- conform Anexei 1-completata de persoana singura sau unul din membrii familiei cu capacitate deplina de exercitiu.

*ACTE DOVEDITOARE- privind componenta familiei:buletin/carte de identitate, certificate de nastere, certificat de casatorie, hotarare de divort, dispozitie de curatela/ sau alte acte doveditoare privind componenta familiei, dupa caz.

*ADEVERINTA DE ELEV- pentru persoanele care urmeaza o forma de invatamant.

* ADEVERINTA ELIBERATA DE AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA-PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCA CE NU REALIZEAZA VENITURI DIN SALARII.

* PERSOANELE INAPTE DE MUNCA-vor prezenta acte doveditoare din care sa reiasa incapacitatea de munca sau pierderea totala(patiala) a capacitatii de munca, certificat de incadrare in grad de handicap, adeverinta eliberata de medicul specialist.

* ACTE DOVEDITOARE-privind veniturile realizate de membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii.

* ACTE DOVEDITOARE-privind bunurile familiei

 

Înapoi