Galerie Foto Carte de oaspeți

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
78 / 2018 stabilirea consumului mediu de carburanți și normativele de consum de carburanți, pentru autoturismele și utilajele aflate în patrimoniul comunei Cuza Vodă, județul Galați. 2018-05-31
77 / 2018 aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Cuza Vodă, judeţul Galaţi. 2018-05-31
76 / 2018 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public local de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Cuza Vodă, județul Galați 2018-05-31
75 / 2018 asocierea comunei Cuza Vodă, prin Consiliul Local al comunei Cuza Vodă din județul Galați cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Matca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi 2018-05-31
75 / 2018 asocierea comunei Cuza Vodă, prin Consiliul Local al comunei Cuza Vodă din județul Galați cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Matca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi 2018-05-31
74 / 2018 modificarea si completarea anexei la HCL 64/29.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale "Administratie" utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cuza Voda,judetul Galati 2018-04-25
73 / 2018 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Achizitie utilaje pentru serviciul de situatii de urgenta in comuna Cuza Voda, judetul Galati" 2018-04-25
72 / 2018 implementarea proiectului "Achizitie utilaje pentru serviciul de situatii de urgenta in comuna Cuza Voda, judetul Galati" 2018-04-25
71 / 2018 aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cuza Voda, judetul Galati, pentru anul 2018 2018-04-25
70 / 2018 completarea art.1 la Hotararea consiliului local nr.57 din 22.12.2017 privind aprobarea retelei scolare pe anul 2018-2019 2018-03-26
69 / 2018 aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2017 2018-03-26
68 / 2018 aprobarea acordarii in mod gratuit tuturor familiilor din comuna, precum si colaboratorilor cu autoritatile locale a Monografiei comunei Cuza Voda, judetul Galati 2018-02-12
66 / 2018 aprobarea bugetului local al comunei Cuza Voda, judetul Galati, pe anul 2018 2018-02-12
67 / 2018 Aprobarea transferului gardului de imprejmuire al imobilului primariei la imobilul parc central si la imobilul parc copii din comuna Cuza Voda, judetul galati 2018-02-12
59 / 2018 acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local 2018-01-04