Galerie Foto Carte de oaspeți

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
162 / 2019 Privind rectificarea bugetului local al UAT Comuna Cuza Voda pe anul 2019 2019-12-17
161 / 2019 Privind rectificarea bugetului local al UAT Comuna Cuza Voda pe anul 2019 2019-12-10
160 / 2019 Privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local Cuza Voda nr. 139/30.09.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Cuza Voda ,judetul Galati 2019-12-10
159 / 2019 Privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2020 2019-12-10
158 / 2019 Privind stabilirea nivelurilor valorilor impozabile ale impozitelor si taxelor locale si ale altor taxe asimilate acestora ,aplicabile in anul fiscal 2020 la nivelul comunei Cuza Voda,judetul Galati 2019-12-10
157 / 2019 Privind completarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 64/29.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale "Asministratie " utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cuza Voda,judetul Galati 2019-11-27
156 / 2019 Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al UAT Comuna Cuza Voda a unui imobil - teren arabil intravilan in suprafata de 3310 mp 2019-11-27
155 / 2019 Privind revizuirea Statutului comunei Cuza Voda,judetul Galati in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 2019-11-27
154 / 2019 Privind revizuirea Regulamemtului de organizare si functionare a Consiliului Local Cuza Voda in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 2019-11-27
153 / 2019 Privind alegerea presedintelui de sedinta care va conduce sedinta ordinara a Consiliului Local Cuza Voda din data de 27 noiembrie 2019,ora 16,00 ,ca urmare a lipsei fomnului Ene Danut presedinte de sedinta ales pentru lunile septembrie,octombrie si noiembrie 2019 2019-11-27
152 / 2019 Privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii - Sa Bucuresti ,plata comisionului de garantare,incheierea acordurilor de garantare si valoarea proiectului "Achizitie utilaje pentru serviciul de situatii de urgenta in comuna Cuza Voda,judetul Galati" 2019-11-13
151 / 2019 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici rezultati din Studiul de fezabilitate,precum si a unor obligatii si a cheltuielilor aferente proiectului " Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati " 2019-10-30
150 / 2019 Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesiune al Serviciului Public de Salubrizare al Comunei Cuza Voda nr. 1747/29.09.2011 2019-10-30
149 / 2019 Privind rectificarea bugetului local al UAT Comuna Cuza Voda pe anul 2019 2019-10-30
148 / 2019 Privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere nr. 1222/20.04.2017 incheiat intre Comuna Cuza Voda,in calitate de proprietar si Cabinet Individual Dr. Miron Alexandru,in calitate de chirias ,prin reziliere,prin acordul scris al ambelor parti 2019-10-30