Galerie Foto Carte de oaspeți

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
94 / 2018 desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie şi în alte comisii care funcţionează în cadrul Şcolii gimnaziale “Elena Doamna” din comuna Cuza Vodă, judeţul Galaţi, pentru anul școlar 2018/2019. 2018-09-10
93 / 2018 Aprobarea încheierii unui Act Adițional la contractual de concesiune al Serviciului public de salubrizare al comunei Cuza Vodă, județul Galați, nr. 1747 din 29.09.2011. 2018-09-10
92 / 2018 anexa nr.1 la hcl 92/10.09.2018 2018-09-10
92 / 2018 aprobarea modificarii organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Cuza Vodă, judeţul Galaţi, pentru anul 2018. 2018-09-10
91 / 2018 aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cuza Voda, judetul Galati, pentru anul 2018 2018-09-04
90 / 2018 Aprobarea documentației tehnico-economice (fazele: PT, DE, DTAC) - privind realizarea obiectivului ” Dalare șanțuri DC 44 (str. Alexandru Ioan Cuza) str. Vasile Alecsandri și alee pietonală, str. Mircea cel Bătrân, str. Eroilor” 2018-09-04
89 / 2018 aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului UAT comuna Cuza Voda, judetul Galati 2018-08-23
88 / 2018 Rectificarea bugetului local al comunei Cuza Vodă, judetul Galați, pentru anul 2018 2018-08-13
87 / 2018 Rectificarea bugetului local al comunei Cuza Vodă, judetul Galați, pentru anul 2018 2018-07-30
86 / 2018 Aprobarea documentaţiei tehnice (fazele: PT, DE, DTAC) a investiţiei ”Reabilitare gard parcuri Monumentul Cuza Vodă și Parc joacă copii”. 2018-07-30
85 / 2018 Aprobarea documentaţiei tehnice (fazele: PT, DE, DTAC) a investiţiei ”Înlocuire și achiziție structură metalică gard primărie”. 2018-07-30
84 / 2018 Aprobarea documentaţiei tehnice (fazele: PT, DE, DTAC) a investiţiei ”Întreținere alei parc Primărie și parc Monumenul Eroilor”. 2018-07-30
83 / 2018 Aprobarea documentației tehnico-economice (fazele: PT, DE, DTAC) - privind realizarea obiectivului ”Întreținere stație călătri în comuna Cuza Vodă, județul Galați”. 2018-07-30
82 / 2018 aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Asociatia ECOASSIST si UAT Comuna Cuza Voda, judetul Galati 2018-07-02
81 / 2018 aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cuza Voda, judetul Galati, pentru anul 2018 2018-07-02