Galerie Foto Carte de oaspeți

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
120 / 2019 Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor - cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul UAT Comuna Cuza Voda 2019-03-27
119 / 2019 Privind completarea comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local Cuza Voda 2019-03-27
118 / 2019 Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ene Danut 2019-03-27
117 / 2019 Privind aprobarea contului anual de executie a exercitiului bugetar pe anul 2018 2019-03-27
116 / 2019 Constituirea echipei mobile pentru interventii in caz de urgenta la cazurile de violetanta domestica in comuna Cuza Voda, judetul Galati. 2019-02-25
115 / 2019 Aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Cuza Voda, judetul Galati 2019-02-25
114 / 2019 Privind valorificarea terenurilor din domeniul privat al comunei Cuza Voda, judetul Galati 2019-02-25
113 / 2019 Aprobarea incheierii unui Act aditional la contractul de concesiune al Serviciului public local de salubrizare al comunei Cuza Voda, judetul Galati, nr 1747 din 29.09.2011 2019-02-25
112 / 2019 Aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ale beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, la nivelul comunei Cuza Voda, judetul Galati. 2019-01-31
111 / 2019 Aprobarea programului de masuri pentru gospodarirea localitatii pe anul 2019 2019-01-31
110 / 2019 Aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Galati 2019-01-31
109 / 2019 Aprobarea retelei scolare pe nul 2019-2020 2019-01-31
108 / 2018 Aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cuza Voda, judetul Galati, pentru anul 2018 2018-12-19
107 / 2018 Aprobarea Strategii locale de dezvoltare a Serviciilor sociale pentru perioada 2018-2020 in comuna Cuza Voda, judetul Galati 2018-12-17
106 / 2018 Aprobarea rectificarii bugetului localal comunei Cuza Voda, judetul Galati pentru anul 2018. 2018-12-17