Galerie Foto Carte de oaspeți

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2017 aprobarea implementarii obiectivului de investitii "Modernizare strazi in comuna Cuza Voda, judetul Galati" 2017-09-28
43 / 2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii pentru investitia "Modernizare strazi in comuna Cuza Voda, judetul Galati". 2017-09-28
42 / 2017 actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Cuza Voda, judetul Galati 2017-09-28
41 / 2017 aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cuza Voda, judetul Galati, pentru anul 2017 2017-09-28
40 / 2017 aprobarea preluarii delegarii serviciilor publice de alimentare si canalizare in unitatile administrativ-teritoriale Radesti, Cudalbi, Nicoresti, Valea Marului si Balabanesti 2017-09-28
39 / 2017 desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie si in alte comisii care functioneaza in cadrul Scolii gimnaziale "Elena Doamna" din comuna Cuza Voda, judetul Galati, pentru anul scolar 2017/2018. 2017-09-28
38 / 2017 Privind asigurarea linistii publice in comuna Cuza Voda, judetul Galati. 2017-08-30
37 / 2017 Privind completarea HCL nr. 10 din 27 februarie 2017 privind completarea programului de masuri pentru gospodarirea localitatii pe anul 2017 2017-07-27
36 / 2017 Privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale "Administratie"utilizate in cadrulaparatului de specialitate a primarului comunei Cuza Voda, judetul Galati 2017-07-27
35 / 2017 Privind acceptarea comunei Grivita din judetul Galati ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare- Serviciul Regional Apa Galati. 2017-07-27
34 / 2017 Privind modificarea HCL. nr 8 din 31 ianuarie 2017, privind subventionarea de la bugetul local al comunei a costurilor de colectare a deseurilor de pe domeniul public de pe persoanelor fizice si juridice scutite de la plata taxei de salubrizare si aprobarea modificarii si completarii unor clauze din contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare a comunei Cuza Voda, judetul Galati, incheiat cu SC Gemina Servexim SRL, in urma procedurilor de licitatie publica. 2017-07-27
33 / 2017 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cuza Voda 2017-07-27
32 / 2017 Privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate a Primarului Comunei Cuza Voda, judetul Galati 2017-06-29
31 / 2017 privind modificarea HCL nr. 27 din 27 aprilie 2017, privind vanzarea la liciatie publica a unor suprafete de teren, propietatea privata a comunei Cuza Voda, judetul Galati. 2017-06-29
30 / 2017 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cuza Voda, judetul Galati 2017-06-29