Galerie Foto Carte de oaspeți

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
130 / 2019 Privind aprobarea actualizarii Statutului comunei Cuza Voda,judetul Galati. 2019-06-27
129 / 2019 Privind rectificare anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Cuza Voda nr. 106/28.07.2010 privind atribuirea de denumiri strazilor si numerotarea imobilelor din comuna Cuza Voda,judetul Galati. 2019-06-27
128 / 2019 Privind aprobarea actualizarii pretului contractului de lucrari nr. 484/21.02.2019 incheiat intre UAT Comuna Cuza Voda,in calitate de achizitor si SC BRIALBET SRL,in calitate de executant ca urmare a aplicarii prevederilor OUG nr. 114/2018 2019-05-23
127 / 2019 Privind aprobarea actualizarii pretului contractului de lucrari nr. 4094/12.12.2018 incheiat intre Comuna Cuza Voda,in calitate de achizitor si S.C. MEDIAN INDUSTRII SRL Tulcea,in calitate de executant ca urmare a aplicarii prevederilor OUG nr. 114/2018 2019-05-23
126 / 2019 Privind rectificarea bugetului local al comunei Cuza Voda,judetul Galati pe anul 2019 2019-05-23
125 / 2019 Privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare ajustat pe anul 2019,pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati,in perioada 2014-2020 2019-05-23
124 / 2019 Privind aprobarea Programului de activitati culturale al comunei Cuza Voda,pe anul 2019 2019-05-23
123 / 2019 Privind indexarea cu rata inflatiei a nivelurilor valorilor impozabile,impozitelor,taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora,amenzilor pentru anul fiscal 2020. 2019-04-15
122 / 2019 Privind acordarea unui sprijin financiar,de la bugetul local,Parohiei "Sfantul Mare Mucenic Dimitrie" din comuna Cuza Voda,judetul Galati. 2019-04-15
121 / 2019 Privind aprobarea bugetului centralizat al comunei Cuza Voda pe anul 2019. 2019-04-15
120 / 2019 Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor - cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul UAT Comuna Cuza Voda 2019-03-27
119 / 2019 Privind completarea comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local Cuza Voda 2019-03-27
118 / 2019 Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ene Danut 2019-03-27
117 / 2019 Privind aprobarea contului anual de executie a exercitiului bugetar pe anul 2018 2019-03-27
116 / 2019 Constituirea echipei mobile pentru interventii in caz de urgenta la cazurile de violetanta domestica in comuna Cuza Voda, judetul Galati. 2019-02-25