Galerie Foto Carte de oaspeți

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
64 / 2018 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale "Administratie" utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cuza Voda, judetul Galati 2018-01-29
51 / 2017 aprobarea documentatiei tehnice (Fazele DTAC+PT+DE) a investitiei: Modernizare strazi in comuna Cuza Voda, judetul Galati 2017-11-14
50 / 2017 aprobarea documentatiei tehnice (Fazele PT+DE) a investitiei intretinere-pietruire DC 44-1,13 km in comuna Cuza Voda 2017-11-14
49 / 2017 aprobarea documentatiei tehnice (fazele DTAC+PT+DDE+CS) a investitiei: Refacere 360 ml drumuri piatra: Ferdinand I-60 ml, Unirii Principatelor-100 ml, V. Alecsandri-200 ml.+ Reabilitare 240 ml covor asfaltic pe str. V. Alecsandri. 2017-11-14
48 / 2017 Modificarea si comletarea anexei la Hotararii Consiliului Local nr 36 din 27 iulie 2017privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale " Administratie" utilizate in cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Cuza Voda, judetul Galati. 2017-11-14
47 / 2017 Aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cuza Voda, judetul Galati, pentru anul 2017 2017-11-11
46 / 2017 Revocarea Hotararii nr 40/28.09.2017 a Consiului local Cuza Voda privind aprobarea preluarii delegarii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in unitatile administrativ teritoriale Radesti, Cudalbi, Nicoresti, Valea Marului si Balabanesti 2017-11-14
45 / 2017 actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Cuza Voda, judetul Galati. 2017-10-17
44 / 2017 aprobarea implementarii obiectivului de investitii "Modernizare strazi in comuna Cuza Voda, judetul Galati" 2017-09-28
43 / 2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii pentru investitia "Modernizare strazi in comuna Cuza Voda, judetul Galati". 2017-09-28
42 / 2017 actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Cuza Voda, judetul Galati 2017-09-28
41 / 2017 aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Cuza Voda, judetul Galati, pentru anul 2017 2017-09-28
40 / 2017 aprobarea preluarii delegarii serviciilor publice de alimentare si canalizare in unitatile administrativ-teritoriale Radesti, Cudalbi, Nicoresti, Valea Marului si Balabanesti 2017-09-28
39 / 2017 desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie si in alte comisii care functioneaza in cadrul Scolii gimnaziale "Elena Doamna" din comuna Cuza Voda, judetul Galati, pentru anul scolar 2017/2018. 2017-09-28
38 / 2017 Privind asigurarea linistii publice in comuna Cuza Voda, judetul Galati. 2017-08-30